Uw partner voor land -en tuinbouw en groene sector
Agro nieuws

Overzicht collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 28 september 2016

Overzicht collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 28 september 2016

Toelating gewasbeschermingsmiddel

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
15156 N Kestrel
(wederzijdse erkenning)
prothioconazool, tebuconazool Bayer CropScience SA-N.V. Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, zomertarwe, zomergerst, haver en koolzaad (oliehoudende zaden).
15149 N Fertimoss
(wederzijdse erkenning)
ijzer(II)sulfaat BioServices International bvba Dit mossenbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten in gazons.
15168 N NEXT trinexapac-ethyl Sharda Europe b.v.b.a. Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als groeiregulator in de teelt van wintertarwe, wintergerst en zomergerst.
15177 N Configure 6-benzyladenine Fine Agrochemicals Ltd.  Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als groeiregulator in de teelt van Phalaenopsis, Schlumbergera en Sempervivum.
15160 N Belvedere Triple 
(wederzijdse erkenning)
desmedifam, ethofumesaat, fenmedifam ADAMA Registrations B.V. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van bieten.
15175 N ERII maltodextrine  Certis Europe BV Dit insecten-en mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van vruchtgroenten bedekte en onbedekte teelt, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten, bladgroenten, peulvruchten, kleinfruit, kruiden, veredelingsteelt van basiszaadproductie van akkerbouw- groente- en fruitgewassen (met uitzondering van groot fruit), kruiden en sierteeltgewassen.
15154 N Applaud 25 SC Buprofezin Nichino Europe Co Ltd  Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van komkommer, aubergine en tomaat.
15121 N PMV-01 Pepino mosaic virus, stam CH2, isolaat 1906 De Ceuster Meststoffen nv  Dit virusbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in tomaat.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
13513 N Skyway Xpro
(Kleine toepassing)
bixafen, prothioconazool en tebuconazool  Bayer CropScience SA-N.V. Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toepassing in de teelt van lijnzaad, koolzaad (als oliehoudende zaden).
14454 N Retengo Plust
(Kleine toepassing)
epoxiconazool en pyraclostrobine
 
BASF Nederland B.V.  Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toepassing in de teelt van voederbiet en rode biet.
14298 N Goltix Queen
(Kleine toepassing)
metamitron quinmerac ADAMA Registrations B.V. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toepassing in de onbedekte teelt van lelie (vermeerderingsteelt), gladiool (vermeerderingsteelt) en pioen (snijbloemen).
11098 N Rizolex vloeibaar tolclofos-methyl Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toepassing in de onbedekte teelten van bloemisterijgewassen, vaste planten en bloemenzaadteelt.
12437 N XenTari WG Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toepassing in de teelt van spruitgroenten (bedekte teelt), baby leaves, sjalotten, bosuien, knoflook, asperge en prei (onbedekte teelt).
13126 N  Restrain ethyleen Restrain Company Ltd. Dit kiemremmingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in diverse teelten. De wijziging betreft de opheffing van de restrictie, dat het middel alleen bij consumptieaardappelen bestemd voor de versmarkt toegepast mag worden. Het gebruik voor friet-en chipsaardappelen wordt hierdoor mogelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herregistratie gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
12836 N Magnate 100 SL imazalil ADAMA Registrations B.V. Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in pootaardappelen (naoogstbehandeling).
10866 N Focus Plus 
 
cycloxydim BASF Nederland B.V. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de onbedekte teelten van aardappelen, bieten, peulvruchten m.u.v. linzen, koolzaad, groenbemestergewassen m.u.v. grasachtige groenbemesters, druif, boon met peul, boon zonder peul, erwt met peul, erwt zonder peul, sluitkool, spruitkool, bloemkool, bladkoolachtigen, wortelen, bosui, prei, bloembol- en bloemknolgewassen,bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt en houtige beplanting, en als kleine toepassing in de onbedekte teelten van vezelvlas, lijnzaad, aardbei, sla (Lactuca spp.), spinazie, alfalfa/luzerne (zaadteelt), klaver (zaadteelt) en zwenkgras (graszaadteelt).


 

 

 

 

 

 

 

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddel

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op

Aflever
-termijn

Opgebruik-
termijn
12726 N FreshStart TM 1-methylcyclopropeen AgroFresh Holding France S.A.S 01-09-2016 01-03-2017 01-03-2018
13330 N FreshStart TM Tabs 1-methylcyclopropeen AgroFresh Holding France S.A.S 01-09-2016 01-03-2017 01-03-2018
13465 N Nogerma RTU chloorprofam Arysta LifeScience Benelux Sprl 01-09-2016 01-01-2017 01-01-2018
13994 N Meta 700 metamitron AgChem Access Ltd. 01-09-2016 01-09-2016 01-09-2016


 

  •