Uw partner voor land -en tuinbouw en groene sector

Landbouw en Veehouderij

Landbouw en veehouderij is een van de oudste sectoren waar Handelsonderneming C.J. Klep B.V. actief in is. Het productenpakket is in de jaren gegroeid en aangepast aan de huidige wensen van agrarische ondernemers.

Duurzaamheid is een belangrijk criterium. Een voorbeeld is precisiebemesting in verschillende vormen en verschillende toepassingen. Door jarenlange ervaring en kennis kunnen wij u een gedegen, duurzaam advies geven. Denk hier niet alleen aan meststoffen en zaden, maar ook landbouwfolie, kuiltoevoegmiddelen, mestverbetering, diverse boxenstrooisels en toevoegmiddelen, afrastering, en ga zo maar door.

Wij adviseren u graag bij uw keuzes. Dit doen wij in het veld bij u op het bedrijf of via de snelle communicatiemiddelen. Daarnaast organiseren wij Demo dagen, zoals bijvoorbeeld de maisdemo.

NIEUW: STALVEEN

Stalveen is zeer geschikt als stalbodemmateriaal en is een uitstekende vervanger voor compost, houtkrullen, houtsnippers, stro, zaagsel en andere stalbodemmaterialen. Dankzij de samenstelling heeft Stalveen een aantal unieke eigenschappen. Dankzij de juiste grondstof is Stalveen: Schoonmakkelijk en comfortabel.

Voor meer informatie zie: lees onderstaande online brochure:

In dit magazine wordt de samenstelling van Stalveen beschreven en wordt dieper ingegaan op de unieke eigenschappen. Neem voor verdere informatie contact met ons op: info@klep-agro.nl

 

 

Zaaizaden

Al menig jaar mag Handelsonderneming C.J. Klep B.V. zich een toonaangevend bedrijf noemen als zaaizaadleverancier. Wij voorzien zowel veehouderijen als loonwerkers van diverse zaaizaden. Handelsonderneming C.J. Klep B.V. kan u de topmerken bieden van vele bekende zaadhuizen, waaronder Limagrain, Pioneer, Barenbrug en KWS van maïs- en graszaden, beweidingsmengsels en maaimengsels. Na afloop van een teelt is het van belang om een groenbemester in te zaaien. Wij hebben verschillende groenbemesters in ons pakket waaronder tagetes, bladrammenas, gele mosterd, klaver, lupine, japanse haver, raaigras en rogge.

Meststoffen

Alle gangbare meststoffen die in de veehouderij worden gebruikt zijn bij ons in ruime mate aanwezig. Bij grote hoeveelheden is het mogelijk om op aanvraag deze in big-bag of bulk te leveren. Het is ook mogelijk om een blend samen te stellen voor uw specifieke situatie, zodat u alle elementen in één werkgang kunt strooien.

Wij hebben zeer veel kennis van duurzame (precisie) bemesting. Denk hierbij aan microgranulaten (Humostart) of vloeibaar op het zaad (Powerstart). Daarnaast hebben wij producten die de opname van meststoffen zeer sterk bevorderen. Informeer hier naar bij een van onze specialisten.

 

Humostart microgranulaat

Veel gewassen in het algemeen en mais in het bijzonder hebben grote behoefte aan fosfaat. Bij regelmatige organische bemesting is er voldoende fosfaat voor het gewas, maar is er te weinig beschikbaar voor de kiemwortels. In dit geval is Humostart door zijn samenstelling de ideale startmeststof.

De voordelen:

  • Snel beschikbaar fosfaat direct bij de startende plant.
  • Met minder fosfaat meer resultaat.
  • Snelle stikstof direct beschikbaar voor de startende plant.
  • Door zink een uitstekende vrucht -en korrelzetting.
  • Door het hoge percentage in de rij minder kilo's kunstmest te verslepen.
  • Door kleinere giften in de rij een grotere hectare capaciteit.
  • Humuszuren voor een plantversterkend effect.

Powerstart feed

Powerstart Feed is een vloeibare mestof die wordt toegepast in voedergewassen. Door de vloeibare formulering is de meststof direct opneembaar. Dat betekent een grotere efficiëntie dan korrelmeststoffen of granulaten. In de praktijk zien we een sterker wortegestel waardoor mineralen uit de mest en bodem beter opneembaar zijn. Dit zorgt voor een snelle start en een gewas dat langer blijft. Kortom: een uitstekende versopbrengst met uitstekende voederwaarden.Powerstart Feed wordt tijdens het zaaien direct op het zaad gespoten. Dit gebeurt met behulp van speciaal ontwikkelde apparatuur. Hiermee is geen kouter nodig om de meststof in te werken. Door de toepassing op het zaad is het mogelijk om een lage dosering per hectare te gebruiken en is een lage fosfaatgift mogelijk. Dit levert meer plaatsingsruimte op voor organische mest wat uitstekend past binnen de mestwetgeving.

Powerbasic graslandbemesting

Nog enkele weken en dan breekt het tijdstip weer aan om grasland te bemesten voor de 1e snede met kunstmest. 3-jarig onderzoek laat zien dat dit uitstekend kan met de vloeibare meststof Powerbasic 24 N met zwavel. Dit is een meststof op basis van Ureum. Voordeel hiervan is dat de plant al bij lage temperatuur in staat is om ureum via de wortels op te nemen. Bij nitraatstikstof is dit niet mogelijk omdat dit wordt opgenomen in combinatie met bodemvocht en daarvoor moet het minimaal 12 graden zijn. De direct mogelijke opname van stikstof uit Powerbasic zorgt voor een forse meeropbrengst voor de 1e snede. Naast een vroege start zien we een geleidelijke groei wat zorgt voor een gewas met meer structuur en een andere samenstelling van het ruw eiwit.

Gewasbescherming

Op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen hebben we een volledig pakket op voorraad. Er kunnen allerlei problemen ontstaan tijdens de teelt op het gebied van ziekten en plagen.

Wij adviseren u graag in de keuze van de juiste middelen op het juiste moment. Op die manier heeft u het meeste rendement van u bespuitingen en gebruikt u zeker niet te veel. Dus efficienter, milieuvriendelijker en geen meerkosten.

 

 

Kuil

Voor het afdekken van kuilen hebben wij landbouwfolie in ons pakket. Voor de bescherming hiervan kunnen wij kuildekkleden leveren van verschillende afmetingen.

Om een zo hoog mogelijk inkuilrendement te halen uit uw gras en maïs hebben wij EM Silage als kuiltoevoegmiddel, een middel op basis van effectieve micro ogranismen. Dit is een kant en klaar product en hoeft alleen verdund te worden met water. Geschikt voor alle typen kuilen (gras, mais, GPS, CCM, enz.). informeer bij onze specialisten hoe u meer melk uit uw ruwvoer kunt halen.

Ook de verschillende kuiltoevoegmiddelen van Pioneer (Silage Inoculant)hebben wij in het seizoen op voorraad.

Gereedschap, materialen, werkkleding

In onze winkel kunt u terecht voor gereedschap en materialen voor in en rond de stal, zoals kruiwagens, bezems, mestvorken, ballastschoppen, brokkenscheppen en likstenen. Op het gebied van afrastering hebben wij palen, draad en gaas in ons assortiment van verschillende afmetingen. Ook voor schrikapparaten en accu’s, tondeuse en ongediertebestrijdingsmiddelen bent u bij Handelsonderneming C.J. Klep B.V. aan het goede adres. Voor de opslag van mest kunnen wij op aanvraag zorgen voor mestbassins. Om de overdracht van ziekten te voorkomen is het van belang om stallen en hokken te reinigen. Wij hebben verschillende reinigingsproducten in ons assortiment voor stal en melkstal. Daarnaast hebben wij een ruime keuze aan werkkleding (eventueel bedrukt of borduurd) en schoeisel.

Boxenstrooisel, duurzame producten

Diverse boxenstrooisels hebben wij op voorraad, zoals zaagsel, krullen en vlas.

Daarnaast hebben wij tal van producten waarmee u uw bedrijfsvoering nog duurzamer kunt maken. Denk hierbij aan Microferm/ Promest om uw drijfmest te verbeteren voor gebruik op uw akkers en wegnemen van de ammoniaklucht in uw stal. Maar ook bijvoorbeeld vulkamin oergesteentemeel voor in de ligboxen. Verbetering van stalklimaat is een van de vele voordelen.