GO-partner

De GO-partners hebben teeltspecialisten in dienst. Hun kennis houden zij hoog door samen problemen te bespreken en kennis uit te wisselen. Naast het leveren van al uw benodigdheden, begeleiden zij u zodoende optimaal bij uw teelt. Door de nauwe band met A-fabrikanten kunnen de partners gericht inspelen op problemen in uw teelt. Bovendien hebben de partners samen een breder assortiment en dienstenpakket in huis.

Kijk voor meer informatie op www.go-tuinbouw.nl