Aan de basis van een gezond en productief gewas staan een perfect kasklimaat en een optimale bemesting en een sterk gewas. Glipt er ondanks de beste voorbereidingen toch een ziekte of plaag de kas in, dan wilt u daar snel en efficiënt vanaf, zonder dat de bestrijding uw gewas aantast.

In de praktijk blijkt dat soms een enorme puzzel. Zeker met de steeds strengere regelgeving voor het aantal toepassingen en MRL. Samen met u zoeken onze teeltspecialisten naar het beste plan van aanpak in uw teelt.

Meer weten? Neem contact op met onze specialisten.