Omgang Corona

Hoe wij omgaan met corona Klep staat voor u klaar in de winkel. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. In de winkel zijn een 1,5 meter van de balie gele lijnen op de vloer geplakt. Zo kunnen klanten zich makkelijk houden aan de richtlijnen. Daarnaast staat er een protocol op de balie …